Notícies

Nous concursos

Hi ha publicats nous concursos de control de plagues a la carpeta ”concursos” del menú dels associats. També disposeu d’un link a l’ampliació de la notícia.

2 Anys més per al responsable tècnic. Publicat el Certificat de Professionalitat de N-3 i legionel·la N-2

Benvolguts associats,

Ha sortit publicat al BOE:

« Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen ocho certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y medioambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo I del Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y II del Real decreto 1536/2011, de 31 de octubre. »

Nous concursos

Hi ha publicats nous concursos de control de plagues a la carpeta ”concursos” del menú dels associats. També disposeu d’un link a l’ampliació de la notícia.

Pàgines